Eğitiminizi Planlayın

Başvuru Süreci

SwedenEdu-İsveç'te Eğitim her adım için ücretsiz destek sağlamaktadır!

 

1-Programın seçilmesi
2-Başvuru için ön koşulların sağlandığından emin olunması
3-Başvuru belgelerinin hazırlanması
4-Burs araştırması & başvuruları
5-Başvuru belgelerinin sunulması 
6-Yurt başvurusu
7-Vize başvurusu