Eğitiminizi Planlayın

Önemli Tarihler

 2017 Güz dönemi başlangıç için önemli tarihler:

 

  Yüksek Lisans  Lisans
Başvuruların açılması  16 Ekim 2016  16 Ekim 2016
Son başvuru tarihi 15 Ocak 15 Ocak
Sonuçların bildirimi 4 Nisan 4 Nisan
Kabulünüze cevap verme Cevap vermeniz gerekiyorsa üniversiteniz iletişime geçecektir Cevap vermeniz gerekiyor ise üniversiteniz iletişime geçecektir
Güz dönem başlangıcı Eylül Eylül